16-05-2021r. KONKUKS - CZTERY ŁAPY 2021

 

Regulamin

 

1.Organizatorzy

Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek’’

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Sanok, ul. Kochanowskiego 25

tel.: 13 46 450 50

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt „Animals”

 

2.Cele:

- rozwijanie wrażliwości i empatii w stosunku do zwierząt

- rozwijanie twórczej wyobraźni

- promowanie młodych talentów plastycznych

 

3.Uczestnicy:

Przedszkolaki, dzieci szkół podstawowych

i młodzież szkół  średnich.   

 

 4. Temat: „Ja i mój pupil w domu”

Jak Wasze ukochane zwierzątka umilały Wam czas w pandemii. Być może wymyśliliście  nową, wspólną zabawę lub nauczyliście psa, kota, papugę ...  kolejnej sztuczki?

Na pewno pomysłów na nudę wam nie zabrakło!

 

5.Warunki uczestnictwa:

- placówki mogą przesłać maksymalnie 20 prac

- każdy z uczestników może przedstawić tylko jedną pracę, wykonaną na formacie pracy A4 lub A3, techniką dowolną

- prace tylko indywidualne – wykonane przez jedna osobę

- z tyłu pracy prosimy o dane autora pracy:
imię i nazwisko, wiek, klasa, adres szkoły; placówki, telefon (wg. wzoru w Regulaminie)

Autorzy prac nie reprezentujący placówki podają:

 imię i nazwisko, wiek i nr telefonu   

- udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

6.Termin nadsyłania prac – 18.06.2021r.

   

7. Ocena:

Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja. 

Wyniki konkursu ogłosimy na naszej stronie internetowej.

Nagrodzeni zostaną poinformowani telefonicznie

 

8.Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.

 

9. RODO

Podczas przeprowadzania konkursu Organizator planuje wykorzystywać następujące dane osobowe uczestników: wizerunek, imię i nazwisko, wiek, miejscowość, nazwa placówki, a w zakresie publicznego ogłoszenia wyników konkursu: informacje na stronie internetowej, prasie i w placówce.

Organizator planuje również upublicznianie prac dzieci:

w placówce (wystawa) oraz zdjęcie pracy i udostępnienie jej na stronie internetowej, w prasie.

Do pobrania:

4
Projeky i wykonanie: strony media.pl