09-03-2021r. Przyroda jest OK - Konkurs Plastyczny

Regulamin konkursu:  „ Przyroda jest OK ”

1.Organizator:

ODK „Gagatek” Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

ul. Kochanowskiego 25  38 - 500 Sanok

      tel. 13 46 450 50  gagateksanok@interia.pl

2.Cel:

  Uwrażliwienie na piękno przyrody i potrzebę dbania o nią.

3.Uczestnicy:

    Dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich

4.Temat prac:Przyroda jest OK. Lubię ją”

Wyjdź na spacer i rozejrzyj się wokół, spójrz na drzewa , krzewy, inaczej niż zwykle. Wybierz się na wycieczkę do lasu, lub nad rzekę. Przyjrzyj się ptakom, zobacz jak przyroda, po zimie, powoli budzi się do życia. Uchwyć piękno natury, zrób zdjęcie, wykonaj pracę plastyczną lub napisz wiersz. Co cię urzeka w przyrodzie, za co ją lubisz?

5.Warunki uczestnictwa:

Uczestnik może wziąć udział w każdej kategorii konkursu.

A.  Praca plastyczna w formacie  A4 lub A3 techniką dowolną.

 • Prosimy nie wykonywać do prac ramek (passe partout)

 • Z tyłu pracy należy podać dane o autorze: imię i nazwisko, wiek, nr telefonu, placówkę ( jeśli uczestnik reprezentuje szkołę)

 • Prace należy wysłać lub dostarczyć osobiście do placówki

 • Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną.

 • Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.

B. Zdjęcie

 • Do zdjęcia należy dołączyć dane o autorze zdjęcia ( jak przy pracy plastycznej) oraz wypełnić oświadczenie.

 • Każdy uczestnik może przedstawić 3 zdjęcia.

 • Do zdjęć należy dołączyć podpisane  oświadczenie (wg. wzoru)  i przesłać emailem

C.  Wiersz

 • Do wiersza należy dołączyć dane o autorze zdjęcia ( jak przy pracy plastycznej)  i oświadczenie (wg. wzoru).

 • Każdy uczestnik może przedstawić jeden wiersz.

 • Wiersz i podpisane oświadczenie,  należy przesłać emailem.

6. Termin: Na prace czekamy do 14 kwietnia

7. Ocena.

 • Prace oceni powołana przez organizatora komisja w kategoriach wiekowych: klasy I-III, IV- VI, VII – VIII oraz szkoły średnie.

 • W Dzień Ziemi, 22 kwietnia, ogłosimy zwycięzców i zamieścimy konkursowe prace na naszej stronie internetowej i facebooku.

 • W związku pandemią, wręczenie nagród laureatom uzależnimy od wymogów i obostrzeń sanitarnych.

8. RODO

Do każdej pracy należy dołączyć podpisaną przez rodzica, opiekuna prawnego klauzulę informacyjną + zgodę na przetwarzanie danych osobowych

(do pobrania na naszej stronie internetowej)


 

Do pobrania:

Projeky i wykonanie: strony media.pl