27-03-2014r. 8 KONKURS ZAŚPIEWAJ

8 konkurs "ZAŚPIEWAJ!"

Do udziału zapraszamy dzieci szkół podstawowych i gimnazjalistów. Szczegółowe informacje poniżej w Regulaminie Konkursu.  KARTA UCZESTNICTWA do pobrania.

 

REGULAMIN

1.Organizator.

Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”

Sanockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 

2.Termin.

09.05.2014r. godz.1000

W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega możliwość podziału  występujących osób  na dwie grupy. Przesłuchanie drugiej grupy rozpoczęłoby się w godzinach późniejszych. O  ewentualnej zmianie zawiadomimy telefonicznie pod wskazanym numerem kontaktowym  z uczestnikiem.

3.Miejsce.

Osiedlowy Dom Kultury „Gagatek”

Sanok, ul. Kochanowskiego 25

Tel. 13 46 450 50

 

4.Cele.

a/. Stworzenie warunków do zaprezentowania swoich

umiejętności, konfrontacji z innymi uczestnikami.

b/. Zachęcenie do rozwijania muzycznych i wokalnych

zainteresowań.

5.Uczestnicy.

Dzieci szkół podstawowych i gimnazjaliści.

6.Warunki udziału.

- Solista lub duet prezentuje się w jednym utworze (do podkładu instrumentalnego lub a capella), którego czas trwania

nie przekracza 5 min.

- Podkłady muzyczne  na płytach CD na których znajduje się tylko jeden, prezentowany utwór.

- Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego duetu wówczas  nie może prezentować się solo.

- Każdy duet  lub solista, wypełnia kartę uczestnictwa i dostarcza organizatorowi do dnia 23.04.2014r.

7.Ocena

Uczestników oceniać będzie powołana przez organizatorów komisja.

Nagrodą główną będą indywidualne warsztaty nauki śpiewu

z chórmistrzem - p. Elżbietą Przystasz

Do pobrania:

Projeky i wykonanie: strony media.pl