19-02-2014r. konkurs Maluchy Malują

 

Zapraszamy dzieci od 4 do 7 lat( łącznie z klasą I)

do udziału w KONKURSIE PLASTYCZNYM...

„MALUCHY MALUJĄ”

temat:. "Podwodny swiat"

 

Warunki uczestnictwa:

 

- placówki mogą przesłać maksymalnie 30 prac.

- każdy z uczestników może przedstawić jedną pracę,

- wymiar pracy - nie przekraczający formatu A3

- praca musi posiadać tytuł oraz dane o autorze:

imię i nazwisko, wiek, adres szkoły, placówki, telefon.

 

 Termin nadsyłania prac – 14.03.2014r.

 

Prace oceniać będzie powołana przez organizatorów

komisja. Oryginalne, ciekawe prace zostaną nagrodzone

i przedstawione na wystawie w dniach 28.03 -10.04.2014r.

 

Laureaci zostaną zaproszeni wraz z opiekunami

na otwarcie wystawy oraz po odbiór nagród 28.03.2014r.

(przyjazd na koszt własny)

 

Prace będzie można odebrać w dniach 14.04 – 16.04.2014r.

Organizatorzy nie odpowiadają za prace nie odebrane

w terminie.

 

Projeky i wykonanie: strony media.pl